• قدرت پاکسازی عمیق ظروف
  • از بین برنده لکه های عمیق و سرسخت ظروف
  • قابلیت حل شدن سریع در آب
  • سفید و درخشان کنندگی ظروف شیشه ای