عملکرد بهتر شستشو با فیلتر لباسشویی و ظرفشویی بوش

پاک‌کننده جرم و رسوبات داخل دستگاه و جلوگیری از رسوب‌گذاری