• فیلتر محافظ موتور
  • جای گیری در پشت پاکت جاروبرقی
  • جلو گیری از ورود گرد و خاک به داخل موتور