مایع سفیدکننده قاب‌های پلاستیکی زرد شده

اگر قاب و پنل دستگاه شما سفید بوده و به مرور زرد شده است این محصول شدیدا توصیه می‌شود.