• قدرت تمیز کنندگی فوق العاده قوی
  • درخشان کننده ظروف
  • قدرت چربی زدایی قوی
  • انحلال پذیری بالا
  • محافظت از ظروف
  • جلوگیری از ایجاد جرم