وظیفه ی فیلتر داخلی ساید بهبود بخشیدن به طعم، بو و رنگ آب بوده و از دیگر فواید استفاده از این فیلتر جلوگیری از شکل گرفتن رسوبات احتمالی در اجزا داخلی دستگاه میباشد. فیلتر داخلی ساید  به کاهش و حذف آلاینده های آب کمک میکند.