فیلتر ساید دومنظوره ، بهترین انتخاب برای نصب در انواع ساید با بالاترین کیفیت می باشد.فیلتر یخچال قابلیت حذف کلر و طمع و بوی بد آب ، کنترل باکتری و حذف ذرات معلق آب را دارد. فیلتر دومنظور مناسب برای تمام  سایدهای ایرانی و خارجی است. این فیلتر در پشت یخچال نصب شده و آب ورودی به ساید را طی دو مرحله فیلتر میکند.