• قابلیت حذف بو و مزه نامطبوع از آب
  • حذف کلر، سرب و حذف آلاینده‌ها در آب
  • قابلیت حذف فلزات سنگین و سمی موجود در آب
  • تعویض راحت و آسان
  • دارای تأییدیه  NFS