قرص ۱۵ عددی جرمگیر ماشین لباسشویی با کیفیت مناسب برای پانزده مرحله جرمگیری

مناسب برای انواع ماشین لباسشویی ایرانی و خارجی