• خوشبو کننده و ضدعفونی کننده
  • تعداد: 4 عدد
  • مناسب برای  توالت فرنگی